Poradenstvo pre podnikateľov

Podnikatelske Poradenstvo

Poradenstvo pre podnikateľov a business development pre majiteľov firiem, manažérov, investorov a vizionárov. Posúvame možnosti biznisu na vyššiu úroveň.

Podnikateľské poradenstvo poskytuje vytváranie, umiestňovanie a expanziu obchodných príležitostí. Pracujeme s viac ako 3 500+ kontaktmi s priamym dosahom.

Získavame silné postavenie pre vyjednávanie strategických zákaziek a investícií. Vytvárame nové združenia a prepájame dodávateľsko – odberateľské vzťahy.

Realizujeme aktívnu správu portfólia vlastným Asset Managementom. Investorom ponúkame automatické kopírovanie obchodov, ktoré uskutočňujeme s vlastným kapitálom formou PAMM účtov.

Riešime aj poradenstvo a posudky pre start-up projekty a hľadáme funkčné riešenia. Na dané projekty vykonávame Marketingový prieskum trhu, aplikujeme ich realizáciu a umiestnenie na trh.

Počas praxe sme zistili, že množstvo firiem začína stagnovať vo svojom podnikaní, pretože vyčerpajú interné zdroje, nápady a stratégie.

Poradenstvo pre podnikateľov sústreďujeme na strategické a kariérne plánovanie, osobný branding, offline a online marketing – SEO optimalizácia, PR a webové stránky, podporu pri vyjednávaní, korporátny lobing, prevenciu rizík a audit spoločností.

Vytvárame aliancie, spolky a zväzy (www.dane-bily.cz, www.b-de.eu) za účelom získania lepšieho postavenia.

„Ak chcete vybudovať veľkú firmu, vybudujte najprv seba.“ (Tomáš Baťa – Baťa)

Korporátny lobing

Kontakt development pre získanie strategických zákaziek s využitím interných kontaktov. Disponujeme s viac ako 3.500+ obchodnými kontaktmi na vrcholový management.

Finance Development

Staviame biznis do veľkého. Pripravujeme spoločnosť na expanziu. Optimalizujeme procesy so zameraním na zvýšenie efektivity pre investorov či dotácie.

Start-up Spin-off Development

Formovanie firemnej identity pre Star-up projekty. Aktívne manévrovanie pre efektívnu cenotvorbu a strategické plánovanie. Zaručujeme developing dodávateľsko – odberateľských vzťahov.

Business Negotation

Navyšujeme pozície a silu pri vyjednávaní. Zastupujeme partnerov pri obchodných rokovaniach za účelom zvýšenia efektivity dodávateľsko – odberateľských podmienok.

Personal Development

Mentorská podpora a priame diskusie úspešných podnikateľov. Organizujeme konferencie, vzdelávacie diskusie a business support pre začínajúcich podnikateľov.

SEO & PPC

Získavanie nových, relevantných klientov organickým vyhľadávaním google.sk a PPC kampaňami. Budujeme online marketing, zvyšujeme pozície vo vyhľadávačoch a návštevnosť webov.

Opponent Consult

Kritické hodnotenie nových podnikateľských zámerov, projektov a start-upov.

Goodwill

Nárast hodnoty podniku pre fúzie pri akvizičných činnostiach, nájdenie kupca a predaj firmy.

Podnikateľské poradenstvo

Vlastné úspešné podnikanie + skúsenosti z desiatok  projektov a viac ako 300 poradenských prípadov.

Aktívne sa venujeme systematickej podpore a popularizácii osobného podnikania (tzv. Freelancing).

Od roku 2014 pôsobíme v oblasti zakladania a predaja obchodných spoločností, vyhlásenia konkurzu či efektívnej likvidácie firiem formou Predaja zadlženej sro.

Zriaďujeme virtuálne sídla v Bratislave, zabezpečujeme tiež vymáhanie pohľadávok a máme k dispozícii tím právnikov špecializujúcich sa na obchodné právo.

Zabezpečujeme účtovné, právne a daňové poradenstvo a vytvorenie firemnej identity.

Poradenstvo pre podnikatelov

Podnikateľské poradenstvo a súvisiace články

 

Poradenstvo Podnikanie FAQ

  • Q: 6.7.2017 – Mám spoločnosť, kde som konateľ aj spoločník ako jedna osoba. Hlavným predmetom podnikania budú upratovacie práce s platbou na faktúru. Musím ako osoba – konateľ mať so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, aby sa nejednalo o prácu na čierno? A tiež je potrebné sa zahlásiť aj na sociálnu poisťovňu?
    • A: Konateľ spoločnosti nemusí byť aj jej zamestnancom. To neprikazuje žiadna vyhláška ani zákon. Tzn., môžete vykonávať činnosť a pokiaľ máte v predmete podnikania upratovacie práce, tak môžete tento výkon aj riadne faktúrovať.
  • Q: 24.4.2017Dobrý deň, mám vypracovaný podnikateľský plán ako aj funkčnú štruktúru siete a hľadám investora do vybudovania maloobchodných predajní. V tomto obore pôsobím viac, ako 10 rokov. Ide o oblasť dom, garáž, záhrada. Ponúkame aj takéto riešenia? Ďakujem.
    • A: V rámci sekcie poradca podnikateľa často riešime aj samotnú expanziu spoločností ako aj vyjednávanie podmienok pre získanie investičného kapitálu potrebného na realizovanie zámeru. Odporúčam dohodnúť si priame stretnutie s naším konzultantom.