Poradenstvo pre podnikateľov

Podnikatelske Poradenstvo

Poradenstvo pre podnikateľov a business development. Rozvíjame akvizičné činnosti firiem, budujeme predajné tímy B2C a podporujeme predaj organickými online nástrojmi SEO.

Podnikateľské poradenstvo START SOLUTIONS™ poskytuje vášmu biznis nový rozmer. Vytvárame združenia a prepájame dodávateľsko – odberateľské vzťahy.

Z praxe vieme, že množstvo, najmä menších firiem začína vo svojom podnikaní stagnovať. Je to z dôvodu, že vyčerpajú silu interných zdrojov, nápadov a stratégie.

„Myslieť kreatívne znamená pozerať sa na veci, ktoré berieme ako samozrejmosť, nanovo.“ – George Kneller

Poradenstvo pre podnikatelov

Predajné siete

Vytvárame a koučujeme nové obchodné tímy pre spoločnosti. Postavíme obchodné siete, vyškolíme obchodných zástupcov a pripravíme ich na priamy predaj tovaru alebo služieb B2C.

Tvorba obchodných tímov »

SEO & PPC Marketing

Získavanie nových, relevantných klientov organickým vyhľadávaním google.sk a PPC kampaňami. Budujeme online marketing, zvyšujeme pozície vo vyhľadávačoch a návštevnosť webov.

SEO Optimalizácia »

Marketingový prieskum

Definujeme cieľové skupiny a nachádzame nové možnosti ako efektívne získať potenciálnych zákazníkov. Odovzdávame relevantné informácie pre vylepšenie vášho biznisu.

Marketingový prieskum trhu »

Správa spoločnosti

Poradenstvo pri zakladaní, vzniku a zániku obchodných spoločností na Slovensku ako aj vo svete. Vykonávame zmeny, daňové optimalizácie a predaj spoločností.

Správa spoločností »

Podnikatelske poradenstvo

Vlastné úspešné podnikanie, skúsenosti z medzinárodných obchodov a viac ako 300 realizovaných, obchodných projektov. Podporujeme podnikateľov, odovzdávame marketingové skúsenosti a našou záľubou je funkčný biznis.

 

Poradenstvo pre podnikatelov

Podnikateľské poradenstvo a súvisiace články

 

Poradenstvo Podnikanie FAQ

  • Q: 6.7.2017 – Mám spoločnosť, kde som konateľ aj spoločník ako jedna osoba. Hlavným predmetom podnikania budú upratovacie práce s platbou na faktúru. Musím ako osoba – konateľ mať so spoločnosťou uzatvorenú pracovnú zmluvu, aby sa nejednalo o prácu na čierno? A tiež je potrebné sa zahlásiť aj na sociálnu poisťovňu?
    • A: Konateľ spoločnosti nemusí byť aj jej zamestnancom. To neprikazuje žiadna vyhláška ani zákon. Tzn., môžete vykonávať činnosť a pokiaľ máte v predmete podnikania upratovacie práce, tak môžete tento výkon aj riadne faktúrovať.
  • Q: 24.4.2017Dobrý deň, mám vypracovaný podnikateľský plán ako aj funkčnú štruktúru siete a hľadám investora do vybudovania maloobchodných predajní. V tomto obore pôsobím viac, ako 10 rokov. Ide o oblasť dom, garáž, záhrada. Ponúkame aj takéto riešenia? Ďakujem.
    • A: V rámci sekcie poradca podnikateľa často riešime aj samotnú expanziu spoločností ako aj vyjednávanie podmienok pre získanie investičného kapitálu potrebného na realizovanie zámeru. Odporúčam dohodnúť si priame stretnutie s naším konzultantom.