Virtuálna registračná pokladnica bude prístupnejšia viacerým podnikateľom

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 289/2008 – Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Novela ruší obmedzenie na používanie virtuálnej registračnej pokladnice, t.j. po novom už všetky podnikateľské subjekty (aj tie, ktorým v minulosti bolo ukončené jej používanie z titulu prekročenia počtu vydaných pokladničných dokladov) budú môcť používať virtuálnu pokladnicu bez akéhokoľvek obmedzenia.

Ďalej sa navrhuje detailnejšie zadefinovať virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad, najmä jasne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice.

Nahlasovať zmeny súvisiace so zákonom o používaní VRP bude po novom možné na ktoromkoľvek daňovom úrade a nie iba na miestne príslušnom.

Podnikateľom, ktorí nepoužívajú VRP pribudne nová povinnosť v podobe sprístupnenia oznámenia o nepoužívaní registračnej pokladnice na predajnom mieste.

V úprave pokút za nesprávne označenie tovaru/služby nastáva liberalizácia – najskôr upozornenie, a až po neodstránení nedostatkov sa uloží pokuta, ktorej výška sa znižuje na rozpätie 20-100 Eur.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *