Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 382/2004 Zákon o verejnej výskumnej inštitúcii

Novela plánuje zaviesť nové prvky, ktoré zlepšujú postavenie znalcov, tlmočníkov a prekladateľov (ďalej len „ztp“), ale zároveň, ktoré sprísňujú výkon tohto povolania.

Po novom budú súdy a iné orgány verejnej moci povinné vopred kontaktovať ztp ešte pred ich ustanovením v konaní, oboznámiť ich s predmetom činnosti a zistiť časové možnosti.

O výške znalečného alebo tlmočného sa bude rozhodovať do 30 dní od vykonania úkonu a úhrada sa uskutoční do 30 dní od rozhodnutia o výške.

Zavádza sa posúdenie splnenia predpokladov na zápis do zoznamu ztp ešte pred zložením odbornej skúšky a zároveň sa navrhuje zaviesť minimálny vek na zápis do zoznamu ako aj vek, dosiahnutie ktorého bude dôvodom na vyčiarknutie zo zoznamu.

Výnimky sa ustanovia pre znalcov – vysokoškolských pedagógov, aby od nich nebola vyžadovaná existencia pracovného pomeru na dobu neurčitú.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *