Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 561/2007 Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Novela prinesie zníženie administratívnej náročnosti pre žiadateľov a prijímateľov regionálnej investičnej pomoci v súvislosti so zjednodušením formulárov, náležitosťami akceptácie ponuky, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru či o využívaní investícií ako aj záverečnej hodnotiacej správy.

Okrem toho sa umožní zahrnúť hnuteľný majetok a finančný leasing strojov do oprávnených nákladov.

Odstránením podmienky realizovania investičného zámeru v priemyselnej výrobe na jednom mieste sa zabezpečí možnosť príjemcov investičnej pomoci využívať moderné podnikateľské prevádzkové modely.

Umožní sa kombinovať investičné zámery v oblasti priemyselnej výroby a technologických centier.

Podniky kategórie MSP budú oproti veľkým podnikom zvýhodnené nižšími hodnotami všeobecných podmienok na poskytnutie investičnej pomoci, vyššími maximálnymi intenzitami a zároveň kratšími lehotami podmienok udržania investície a pracovných miest.

V oblasti technologických centier a centier podnikových služieb nahradí podmienku zamestnania VŠ vzdelaných ľudí podmienka presne stanoveného koeficientu priemernej hrubej mzdy zamestnancov prevádzkarne vo vzťahu k priemernej mzde zamestnanca hospodárstva SR v okrese miesta realizácie investície.

Vypúšťa sa požiadavka tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *