Zákon o regionálnej investičnej pomoci

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 561/2007 Zákon o regionálnej investičnej pomoci Novela prinesie zníženie administratívnej náročnosti pre žiadateľov a prijímateľov regionálnej investičnej pomoci v súvislosti so zjednodušením formulárov, náležitosťami akceptácie ponuky, ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru či o využívaní investícií ako aj záverečnej hodnotiacej správy. Okrem toho sa umožní zahrnúť hnuteľný majetok a […]

Prísnejšie nároky na vzdelávanie finančných agentov a poradcov

Platnosť od 01.01.2018, číslo zákona/novely: 186/2009 Z.z. – Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve Novela má priniesť vyššiu reguláciu osobitného finančného vzdelávania finančných agentov z hľadiska jeho obsahu a taktiež reguláciu poskytovateľov tohto osobitného finančného vzdelávania. Po novom budú musieť finanční agenti absolvovať každoročne aspoň 15 hodín odbornej prípravy a absolvovať odbornú skúšku každý […]