PAMM účet – kopíruj naše obchody

PAMM ucetPAMM účet a „kopírovanie“ nami realizovaných obchodov. Výborná možnosť zhodnotenia svojich peňazí.

PAMM účty vo forme „kopírovania“ obchodov sú u nás zatiaľ málo rozšírené, a preto malé množstvo ľudí využíva tento moderný finančný nástroj na zhodnotenie svojho kapitálu.

PAMM účet je ideálne riešenie pre investorov, ktorí majú záujem o aktívnu správu kapitálu prostredníctvom nášho portfólio manažéra. „Kopírujete“ tak softwarovo automaticky všetky obchodné transakcie, ktoré realizujeme na vlastných účtoch.

Predstavujeme vám moderný finančný nástroj na zhodnocovanie kapitálu v priemere 3 – 6% mesačne, teda 36 – 72% p.a.

Čo je PAMM účet

PAMM účet je obchodný účet vedený v EUR alebo USD zriadený klientom, ktorý prejavil záujem o investovanie na kapitálových trhoch a má záujem „kopírovať“ naše obchody. PAMM účet sa zriaďuje v brokerskom dome a je vo vlastníctve klienta.

PAMM účet vlastní klient za účelom „kopírovania“ obchodných transakcií nášho portfólio manažéra. Portfólio manažér je profesionálny burzový obchodník, ktorý aktívne pôsobí na svetových trhoch s rôznymi komoditami, indexom a FX menami za účelom zhodnocovania financií.

Ako funguje PAMM „kopírovanie“

Klient, ktorý vlastí obchodný účet v minimálnom objeme 10.000 EUR/USD, môže tento účet softwarovo prepojiť s naším portfólio managerom tak, že poskytne prístup na nastavenie spárovania tohto účtu spolu s naším investorským master účtom.

Po nastavení účtu a úspešnom prepojení s master účtom sa na účet klienta automaticky „kopírujú“ všetky obchodné transakcie, ktoré realizujeme na vlastných účtoch.

To znamená, že akonáhle portfólio manager zadá na našom obchodnom účte obchodný príkaz (nákup/predaj), tento príkaz bude softwarovo prenesený (teda „kopírovaný“) na obchodný účet klienta. Odmenou za takto realizované obchody je deľba generovaného zisku pomerom 50:50.

Equity výkonnosť

Výkonnosť nášho obchodného účtu nájdete na Equity Výkonnosť. Ide o prezenčný účet založený dňa 24.5.2017 za účelom voľného nahliadnutia do našich obchodov. Ďalšie reálne účty a ich výpisy vieme poskytnúť k nahliadnutiu pri osobnom stretnutí.

 

PAMM ucty