Predaj Ready Made sro spoločnosti

Ready made sro spolocnostReady made sro spoločnosť je už príslušným obchodným súdom registrovaná spoločnosť, ktorá je určená k ďalšiemu jej predaju novému spoločníkovi alebo spoločníkom.

Založenie a predaj ready made sro alebo inej ready made spoločnosti (a.s., v.o.s., k.o.s., j.s.a.) má jediný dôvod, a to prevod tejto spoločnosti na nového podnikateľa takmer okamžite.

Hlavným dôvodom existencie a vzniku týchto spoločností je najmä faktická potreba začínajúceho podnikateľa odštartovať rýchlo svoje podnikanie. Podnikanie pod novou firmou, bez zbytočnej straty času a bez zbytočnej finančnej záťaže.

Ready made spoločnosti pred ich predajom na nový subjekt nevyvíjali žiadnu obchodnú činnosť. Nemajú žiadne záväzky ani pohľadávky a ani žiadne pohyby na účtoch.

Táto spoločnosť je už riadne zapísaná v obchodnom registri, má svoje IČO, a má nulovú ekonomickú a účtovnú históriu. Tým pádom poskytujeme sto percentnú garanciu, že spoločnosť je bez akýchkoľvek problémov.

„Celkový úspech je len nahromadením stoviek, ak nie tisícov pokusov a snáh, ktoré nikto nikdy neocení.“ (Brian Tracy)

Ready made sro

Ready made sroAk sa rozhodnete pre modernú a efektívnu alternatívu založenia spoločnosti a budete chcieť využiť spoločnosti na predaj ready made sro, je potrebné si pripraviť niekoľko základných vecí.

Prvou vecou, na ktorú zvyčajne podnikatelia myslia, je názov spoločnosti. Odporúčame si pozrieť ponuku aktuálne voľných ready made spoločností s.r.o., či sa v nej nachádza pre vás vyhovujúci názov.

Ak nie, nie je to vôbec žiadny problém. Pri prevode ready made spoločnosti si názov ľubovoľne zmeníte. Len majte na pamäti, že názov spoločnosti nemôže byť identický s iným, už zapísaným v obchodnom registri.

Ďalším aspektom je sídlo sro spoločnosti. Aj tu môžete využiť možnosť z našej ponuky na poskytnutie sídla spoločnosti a zasídliť spoločnosť v niektorom z našich office-centier.

Ak sa rozhodnete využiť vlastné sídlo, bude potrebné zabezpečiť podpísaný súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti. Vzor tohto dokumentu vám na vyžiadanie poskytneme.

Ďalšími údajmi, ktoré je potrebné poznať, sú osoby konateľov a spoločníkov (môže byť aj jeden, a to rovnaká osoba). Konatelia a spoločníci riadia a nesú za spoločnosť všetku zodpovednosť, spoločníci sú potom jej vlastníkmi.

Spoločníci nemôžu síce za spoločnosť vystupovať navonok, ale sú to práve oni, kto vymenúva a odvoláva konateľov. Majú tak nad spoločnosťou faktickú kontrolu.

Poslednou dôležitou zložkou sú predmety podnikania. Každá ready made s.r.o. má už vybavenú voľnú živnosť. V prípade potreby zabezpečíme aj rozšírenie o ďalšie voľné, viazané či koncesované živnosti.

Pri viazaných a koncesovaných živnostiach je však potrebná vaša súčinnosť v otázke zodpovedných zástupcov spĺňajúcich podmienky podľa osobitných ustanovení živnostenského zákona.

Napriek všetkým informáciám uvedeným v tomto článku je najlepším riešením dohodnúť si schôdzku s naším odborníkom a osobne prekonzultovať všetky aspekty predaja ready made sro spoločnosti .

Ready made firmy

Ready made firmyDisponujeme portfóliom ready made spoločností, ktoré sú určené výhradne ku koncovému predaju zákazníkovi. Garantujeme, že spoločnosti sú bez obchodnej histórie, bez záväzkov a pohľadávok, a majú plne splatené základné imanie.

Sídlom nami ponúkaných ready made spoločností je Bratislava, ale toto sídlo môže byť pri prevode ready made firmy zmenené na akékoľvek iné miesto či mesto. Ďalšou výhodou je expresný zápis všetkých zmien vykonaných u ready made spoločnosti notárskym zápisom do obchodného registra v čase do 24 hodín.

Ready made firmy, ktoré ponúkame na predaj, majú nasledovné právne formy:

Vďaka expresnému zápisu do obchodného registra budete mať svoju ready made spoločnosť prepísanú na seba v deň prevodu na vašu osobu. Predaj ready made spoločnosti je najzaužívanejší spôsob obstarania firmy v SR.

 

Predaj ready made sro spolocnosti