Tvorba predajných tímov

Tvorba predajnych timovFunkčné predajné tímy sú unikátny nástroj spoločnosti na generovanie peňazí.

Vytvárame, rozširujeme a individuálne koučujeme predajcov a obchodných zástupcov. Budujeme výkonnejšie predajné tímy a inovujeme sales procesy B2B a B2C.

Predajné tímy zhotovujeme pre akékoľvek odvetvia, pričom naše efektívne a overené riešenia a myšlienka ostávajú zachované.

Vybudujeme pre vašu spoločnosť obchodníkov a poskytujeme riadenie a management na kľúč. Už 5 rokov sa špecializujeme na slovenský a český trh a poznáme tak jeho potreby.

Disponujeme potrebnými skúsenosťami a nástrojmi potrebnými pre vybudovanie obchodníkov, ktorí povedú váš biznis k úspechu.

Malé a stredné firmy nemajú dostatok skúsenosti a času na to, aby boli schopné samy si vytvoriť funkčné predajné tímy, ktoré by im dlhodobo prinášali požadované výsledky.

Ponúkame efektívne riešenia, ktoré vedú k lepším predajom, nárastu obratov a k progresu spoločnosti. Vytvoríme aj vám funkčný tím dravých predajcov.

 

Tvorba predajnych timov

 

Pre správne nastavenie budovania obchodného tímu sa oboznamujeme dôkladne s profilom spoločnosti. Prvotné kroky ako procesy, ekonomiku, ciele a termíny nastavujeme v komunikácii s klientom.

Táto komunikácia je kľúčom obojstranného úspechu a zvyčajne trvá jeden týždeň až mesiac. Budovanie nových a výkonných obchodných tímov je časovo náročný proces.

Dôkladne dbáme na spoznanie myšlienok vedenia spoločnosti ako aj oboznámenie sa s jej budúcimi plánmi. V okamihu, keď sme plne porozumeli produktom a službám a pochopili vízie s ktorými spoločnosť pracuje, začíname stavať stratégiu budovania obchodnej siete.

Proces budovania obchodného tímu je rozdelený na niekoľko krokov, ktoré vychádzajú z know-how s ktorým pracujeme. Pre ilustráciu uvádzame:

  • Recruitment,
  • executive Search,
  • headhunting,
  • psychodiagnostické testovanie osobnosti,
  • a iné.

 

Tvorba obchodnych zastupcov

 

Spolupracujeme s rôznymi typmi spoločnosťami, ktoré majú záujem zastrešiť vyšší odbyt obchodnej činnosti. Naše know-how využívajú start-up projekty, ale aj firmy s dlhodobou históriou.

Našimi službami získate viac času, ktorý investujete na nápady a inováciu spoločnosti. Odbremeníme vás od riadenia obchodnej siete a postaráme sa o ňu na profesionálnej úrovni.

 

Tvorba obchodnej siete