Založenie sro a zakladanie spoločnosti

Zalozenie sro a spolocnostiZaloženie sro a spoločnosti podľa obchodného zákonníka (s.r.o., a.s., j.s.a., v.o.s., k.s.). Riešime zakladanie spoločnosti šité na mieru klienta. Garantujeme bezproblémový vznik akejkoľvek spoločnosti až do zápisu do obchodného registra. A vaše podnikanie začína bez stresov.

Založenie spoločnosti s.r.o. či inej právnej formy na Slovensku je považované za časovo i finančne veľmi náročný proces.

Počas tohto procesu čelí nový podnikateľ mnohých administratívnym, právnym aj finančným nástrahám.

Z tohto dôvodu ponúkame našim klientom službu založenia spoločnosti na kľúč tak, aby mohli odštartovať svoje podnikanie bez zbytočných komplikácií a administratívnej záťaže.

Pri procese založenia spoločnosti vybavujeme za klienta všetky náležitosti až po zápis novej s.r.o., a.s. alebo inej spoločnosti  do obchodného registra.

Pre novo založené spoločnosti tiež zabezpečujeme živnostenské oprávnenia alebo koncesie. Riešime aj registrácie daní pre právnické osoby (daň z príjmu, DPH, zrážková daň a pod.).

„Vždy sa snažte zákazníkom dodať viac, než sa očakáva.“ (Larry Page)

Založenie s.r.o. a priebeh zakladania

Zalozenie s.r.o. a priebeh zakladaniaZaloženie spoločnosti na kľúč. Na základe osobnej alebo elektronickej komunikácie a prediskutovania potrebných náležitostí o predmete podnikania, spoločníkoch a konateľoch pripravujeme podklady potrebné pre samotné založenie spoločnosti.

Následne si dohodneme spôsob podpisu listín (osobné stretnutie, formou plnej moci alebo doručenie kuriérom). Po spätnom obdržaní podpísaných listín zabezpečujeme podanie zápisu do Obchodného registra a do pár dní máte k dispozícii svoju novú spoločnosť.

Čo dostanete v rámci založenia spoločnosti

Pri založení spoločnosti pre vás pripravíme všetku administratívu. Najmä sa bude jednať o:

  • spísanie zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice,
  • preverenie názvu zakladanej spoločnosti,
  • čestné vyhlásenia a podpisové vzory štatutárnych orgánov založenej firmy,
  • vyhlásenie správcu vkladov zakladanej spoločnosti,
  • súhlas s umiestnením sídla od majiteľa nehnuteľnosti pre novo zakladanú firmu,
  • vybavenie voľných, remeselných i viazaných živností či koncesie,
  • obstaranie výpisov z registrov potrebných na založenie spoločnosti – obchodného registra, registra trestov, katastra nehnuteľností a pod.,
  • overenie listín a podpisov potrebných na založenie firmy,
  • podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra,
  • registrácia novovzniknutej firmy k daniam na finančnom úrade.

Spoločnosť sro na kľúč za najlepšiu cenu na trhu

Spolocnost sro na klucCena za založenie firmy na kľúč je u nás uvedená vždy vrátane všetkých zákonných poplatkov.

V prípade, že si pri založení novej spoločnosti objednáte od nás sídlo firmy, tak firma na kľúč vás vychádza takmer len na cenu zákonných poplatkov, ako by ste si spoločnosť zakladali sami svojpomocne.

Zakladanie spoločností patrí k našim hlavným činnostiam, a preto ak uvažujete o založení podniku novej obchodnej spoločnosti, neváhajte využiť naše služby.

Založiť spoločnosť s nami je najvýhodnejší a najlacnejší spôsob zabezpečenia firmy na kľúč v Slovenskej republike.

Poskytujeme najlacnejšie založenie obchodnej spoločnosti na trhu!

Zalozenie sro a zakladanie spolocnosti